מילון מונחים הלוואות

מילון מונחים: הלוואות

אחד התחומים המורכבים מבחינת עולם המונחים השופע שלו הוא התחום הפיננסי, בעיקר מכיוון שכתחום כ"כ גדול ורחב, הוא כולל נושאים רבים תחתיו, חלק מהמונחים בו זהים, חלק שייכים ליותר מתחום אחד, חלק אינם ברורים לקהל הרחב, למרות שהם משתמשים בהם לפעמים על בסיס יומי. הפעם, נעסוק בנושא ההלוואות, וננסה לבאר לכם מספר מושגים נפוצים מתוכו.

אוברדראפט (משיכת יתר)

מצב בו חשבון בנק נמצא ביתרה שלילית (במינוס), אשר לרוב מתאפשר ללקוחות אמינים בעיני הבנק או לקוחות שלהם בטוחות נוספות בבנק (כמו תוכניות חסכון, חשבונות ניירות ערך וכד'). מדובר בסוג של הלוואה/אשראי עליה משולמת ריבית גבוהה. משיכת יתר ועד לתקרה הקבועה המכונה "מסגרת האשראי" של חשבון הבנק מתאפשרת, במרבית המקרים, ללקוחות המנהלים בבנק חשבונות משכורת (ע"ע), אליהם נכנסת משכורתם בכל חודש.

אובליגו

אובליגו פירושו התחייבות. שימוש במושג זה בהקשר הפיננסי שלו, מתייחס לכלל ההתחייבויות הכספיות שיש ללקוח הבנק כלפי הבנק (לדוגמה, הלוואות שנלקחו, מסגרות אשראי, שעבודים וכיו"ב). האובליגו משמש את הבנק ב"שיפוט" הלקוח ומהווה כלי בהחלטה כיצד להתנהל מולו. לקוחות בנק בעייתיים מבחינת האובליגו שלהם, לרוב, יאלצו לפנות לחברות מימון או אשראי חוץ בנקאיות, במידה ויזדקקו להלוואה.

אשראי חוץ בנקאי

אשראי הניתן ע"י מוסד שאינו בנק, אבל הוא כלול בחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות. לאשראי הניתן בחברה כזו אין השפעה על מסגרת האשראי הבנקאית של הלוקח אותה, ובכך, אשראי זה מאפשר ללקוח לזכות במקורות אשראי נוספים, במקרים בהם הבנקים מסרבים לבקשתו.

ביטחונות

כסף או שווה-כסף, אשר משועבד לגוף המלווה כנגד הלוואה, עד לסיום החזר ההלוואה במלואה.

הלוואה בנקאית

הלוואה הניתנת ללווה על ידי גוף בנקאי, בהתאם לערבויות, ביטחונות ותכתיבים, המסוכמים בין הלווה לבנק טרם מתן ההלוואה.

הלוואה חוץ בנקאית

הלוואה הניתנת ללווה על ידי גופים שאינם מוסדות בנקאיים, כמו חברות ליסינג, חברות אשראי וכד'.

הלוואת בלון (נקראת גם הלוואת גרייס לקרן)

הלוואה גמישה אשר במשך תקופת ההחזר, משלם הלווה רק הריבית שנושאת הלוואה. בסיום התקופה, משלם הלווה את הקרן ובכך, מסתיימת ההתקשרות בין הצדדים. הלוואה זו מתאימה במיוחד למקרים בהם ישנם סכומי כסף העתידיים להיכנס במועד מסוים, כתוכניות חסכון, קרנות השתלמות וכן הלאה. אחד הסוגים הנפוצים והמוכרים שלה, הוא הלוואת הגישור (ע"ע).

הלוואת גישור

סוג של הלוואת בלון לטווח קצר, אשר נפוצה בעיקר במקרים של רכישת דירה טרם מכירת רכישת הדירה הישנה ומקרים דומים.

הלוואה צמודת מדד (או הלוואה צמודה למדד)

הלוואה שנושאת ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן (ע"ע).

הלוואה לטווח רחוק

הלוואה בפרישת תשלומים ארוכה. לרוב, מקובלת ברכישות גדולות, ומטרתה לפרוש את התשלומים לסכומים שיאפשרו עמידה בהם, גם אם, בסיכומו של דבר, בסוף תקופת ההחזר, התשלום הסופי שישולם יהיה גבוה יותר מזה של הלוואה מקבילה במספר תשלומים נמוך יותר. הפער נוצר בשל הריביות, אותן משלמים הלווים.

חשבון משכורת

חשבון בנק רגיל ללקוחות המגזר הפרטי, אשר אליו מופקדת המשכורת החודשית של בעל החשבון.

לוח סילוקין (טבלת סילוקין)

טבלה המציגה את תשלומי ההלוואה בפירוק למרכיב הקרן ומרכיב הריבית, על פי הסכם ההלוואה. לוח סילוקין מאפשר ללווים לא רק לראות מה גובה ההחזר החודשי וממה הוא מורכב, אלא גם, במקרים מסוימים, מאפשר לו לתכנן תזרים מזומנים עתידי, להתנהלות יעילה יותר.

לוח שפיצר

סוג של לוח סילוקין בו סך התשלום החודשי קבוע ומה שמשתנה הוא מרכיבי הקרן והריבית בתוכו. כמובן, שבמקרים בהם מדובר בהלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן (ע"ע), עלולים לחול שינויים בתשלום.

מדד המחירים לצרכן

אחד מבין המדדים המשמעותיים כיום, שכן, הוא מציג בכל חודש את השינוי באחוזים של שווי סל המוצרים והשירותים הנצרכים על ידי הציבור, כפי שנקבע מראש בכל מספר שנים.
בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ישתנה שווי ההלוואה בכל חודש, ובתאם לכך, ישפיע הדבר על סכום ההחזר החודשי שישולם.

מסגרות אשראי

מסגרת האשראי מגדירה את יתרת הסכום לניצול אשר עומדת בפני בעל האשראי, בין אם האשראי ניתן על ידי בנק או שהוא אשראי חוץ בנקאי (ע"ע). בעוד באשראי הניתן על ידי בנק נכללים חשבון הבנק שלו וגם הכרטיסים המונפקים ע"י הבנק, במסגרת אשראי חוץ בנקאית, לשני הגורמים אין השפעה האחד על השני.

עמלות

עמלות במקרים של הלוואות משולמות בתמורה לפעולות שונות שבוצעו ונוגעות למתן שירות (כטיפול בהלוואה, פירעון מוקדם, שינוי תנאי ההלוואה וכד'). עלות העמלות עשויה להיות מחושבת בתוך ההלוואה ולהתווסף לסכום הכולל של ההלוואה, או להוות תוספת תשלום חד-פעמית לתשלום.

עמלת פירעון מוקדם

עמלה נפוצה שמטרתה להבטיח לגוף המלווה לפחות חלק מהרווח שהיה עתיד להרוויח, במקרה שבו מצטמצם הרווח שלו מכיוון שהלווה מבצע את החזר ההלוואה כולה לפני הזמן הנקוב.

ריביות

ריבית על הלוואה הינה סכום הכסף הנוסף שישולם על הלוואה שנלקחה, בנוסף לסכום הקרן של ההלוואה ולאורך כל תקופת ההלוואה. תשלומי הריבית על ההלוואה משולמים על ידי הלווה בנוסף להחזרים על הקרן. בין סוגי הריביות הנפוצים ריבית קבועה (בה שיעור הריבית נקבע בעת לקיחת ההלוואה והוא איננו משתנה לאורך כל תקופת ההחזר), ריבית בנק ישראל, ריבית נומינלית וריבית פריים.
מתעניין באפשרויות אשראי עסקי? פנה אלינו עוד היום: 077-8050870

שתף את הפוסט:

דילוג לתוכן