באיזה מקרים ישנה עדיפות לבקשת מסגרת אשראי חוץ בנקאית?

באיזה מקרים ישנה עדיפות לבקשת מסגרת אשראי חוץ בנקאית? עסקים זקוקים לכסף לצורך פעילותם, זוהי עובדה. לעיתים נדירות ביותר (ובמגזרים מסוימים) יפעל העסק על בסיס מזומנים, לכן, רוב העסקים זקוקים למרווח הפעולה שמעניקה להם מסגרת האשראי.חלקם, המעסיקים מספר מצומצם של עובדים ואין להם שאיפות הרחבת הפעילות, לרוב, יצליחו להסתפק במסגרת אשראי מצומצמת, ואלא אם כן […]