מהם ההבדלים העיקריים בין חברה בע"מ לבין עוסק מורשה?

מהם ההבדלים העיקריים בין חברה בע"מ לבין עוסק מורשה? מבחינת החוק ורשויות המס, ישנם שלושה סוגי התאגדויות עיקריים לצורך עסקים – עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ. לעיתים קרובות, ההבדלים ביניהם אינם ברורים דיים, ומקימי עסק חדש אינם בטוחים כיצד כדאי להם לסווג את העסק שלהם. הבדלים אלה, מתחלקים לשני רבדים שונים – הראשון בהם […]