חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

מהו חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות? חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות נועד להסדיר את מערכת היחסים בין מלווה ללווה בהלוואה שלא באמצעות בנק. מתווהו הבסיסי החוקי הונח בשנת 1993, ומאז, מתבצעים בו תיקונים ושינויים, אשר האחרונים בהם (תיקון מס' 4 ותיקון מס' 5) נכנסו לתוקפם בשנת 2017. מהי לשון החוק על מי הוא חל? "לטובת" מי הוא […]