חברות מימון חוץ בנקאיות

חברות מימון חוץ בנקאיות כיום, עומדים לרשות בעלי העסקים הנזקקים למימון ארבעה ערוצי המימון העיקריים אותם מציע המשק הישראלי: המוסדות הבנקאיים אשר מציעים לעסקים הלוואות בנקאיות, ושלושה סוגי הגופים המציעים מימון חוץ בנקאי – משקיעים פרטיים (אנג’לים) אשר לרוב המימון שלהם כרוך במתן אחוזים ושליטה בעסק, חברות המימון הפרטיות המציעים הלוואות פרטיות, וקרנות סיוע לעסקים […]