הלוואה מהירה לחברות

בישראל כמו במדינות אחרות רבות בעולם, יש ישויות כלכליות מוגדרות שצריכות לעמוד בחוקים מסוימים ובנהלים שונים בהתאם להגדרה שלהן. יש עוסק פטור ויש עוסק מורשה וכמובן יש חברה בע"מ. חברה בע"מ היא ישות שיש בה הפרדה מלאה בין האנשים שהקימו אותה לבין החשבונות והנכסים שבבעלותה. היא יכולה להיות מונפקת בבורסה או שלא, יכולה להיות ציבורית […]