תמצית חוק הלוואות חוץ בנקאיות

תמצית חוק הלוואות חוץ בנקאיות תיקונים מס' 4 ומס' 5 לחוק הלוואות חוץ בנקאיות (או, בשמו המלא – "חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות") נכנסו לתוקפם בשנת 2017, ובכך, במידה רבה, עיגנו את מעמדם של הגופים הפיננסיים שאינם בנקים כחלופה כשירה ורלוונטית להלוואות הבנקאיות. אמנם, זהו רק פועל יוצא של החוק, אבל הוא בהחלט מעיד על כך, […]