הלוואה חוץ בנקאית לחברות בע"מ

הלוואה חוץ בנקאית לחברות בע"מ הכלכלה המודרנית מתנהלת באמצעות שני מגזרים עסקיים רווחיים (חברות פרטיות וחברות ציבוריות) ומגזר נוסף, שלישי, הכולל את העמותות והמלכ"רים. בחברות הפרטיות מוחזק ההון בידי גורם פרטי אחד או יותר, ואילו בחברה ציבורית, המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך ולצורך גיוס כספים מהציבור בעבור מניות. חברה פרטית יכולה להפוך לחברה ציבורית, […]

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים – מתי זה מתבקש?

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים אנחנו יכולים לכתוב שעות על אסטרטגיה שיווקית, קידום בגוגל, חזון, ועוד דברים שברומו של עולם, אבל, עסקים, בסופו של דבר, מתמקדים בשורה התחתונה – תזרים המזומנים. הוא זה המעניק לעסק את זכות הקיום שלו כשהוא חיובי, או נוטל אותה ממנו – כשהתזרים שלילי מעט מאד עסקים נסגרים כשהם מצויים במצב של […]

מילון מונחים הלוואות

מילון מונחים: הלוואות אחד התחומים המורכבים מבחינת עולם המונחים השופע שלו הוא התחום הפיננסי, בעיקר מכיוון שכתחום כ"כ גדול ורחב, הוא כולל נושאים רבים תחתיו, חלק מהמונחים בו זהים, חלק שייכים ליותר מתחום אחד, חלק אינם ברורים לקהל הרחב, למרות שהם משתמשים בהם לפעמים על בסיס יומי. הפעם, נעסוק בנושא ההלוואות, וננסה לבאר לכם מספר […]