מינוף עסקים פיננסי

מהו מינוף פיננסי

מרבית העסקים עושים שימוש במנוף פיננסי במטרה לגייס כסף עבור העסק וכך מספקים חלק מההון על מנת לכסות את ההתחייבויות שלהם. הסיבה היא סגירת הפער בין הסכום אותו משלמים בעלי ההון לבין הכמות הנדרשת לפעילות העסק. קיימים מלווים המוכנים לספק את ההון והם יקבלו את החוב בחזרה לפני שהבעלים יוציאו את הכספים שלהם מחוץ לעסק.
מינוף פיננסי משמעותו הסכום אותו לקחה החברה ביחס להון העצמי שלה. יש להדגיש כי ככל שהחברה לוקחת יותר בהשוואה להון העצמי שלה, כך גדל המינוף הפיננסי שלה. למינוף פיננסי קיימת השפעה רבה על הביצועים של החברה והוא יכול להוביל את החברה למקומות טובים או למקומות טובים פחות.  נדגיש כי ככל שהמינוף גדול יותר כך ההוצאות של החברה גדלות ולכן יש חשיבות רבה שהמינוף יושקע בנכסים המניבים תזרים גבוה מאשר הוצאות המימון.

כיצד לחשב את המינוף הפיננסי

יש לכם עסק מצוין, אבל הייתם רוצים לראות את העסק שלכם במקום אחר? ייתכן והדבר קרה בשל מחויבויות רבות או עמוס עבודה והצורך לכבות שריפות ואולי הכל פועל כרגיל אבל עדיין קיימת פרצה בה נוזלים הכספים. אם אתם מצויים במצב של ערפל, הרי קיימת חשיבות רבה להפיג את הערפל תוך יישום מסקנות על מנת להוביל את העסק למקום טוב יותר.  הדבר קורה ללא מעט בעלי עסקים, אך מדובר באפשרות צמיחה.
במידה וברצונכם לחשב את המינוף הפיננסי, יש לתת דגש על מספר פעולות. קודם כל קיימת חשיבות רבה לפתוח את הדוחות הכספיים של החברה ולקחת את סך ההתחייבות השוטפות של החברה. דבר נוסף יש לקחת מתוך ההתחייבויות של החברה רק את ההלוואות . קיימת חשיבות רבה לבחירת יועץ פיננסי – חשוב מאד לבחור איש מקצוע אשר מגיע מהרקע הפיננסי לצד הרקע הכלכלי. יש לבחור איש מקצוע אשר טבע את החותמת שלו בעולם העסקים ויודע לשלב בין תובנות מעולם האקדמיה לבין תובנות בעולם המעשי.

על חשיבות ניהול סיכונים פיננסיים

במסגרת ניהול סיכונים פיננסיים היועץ יתמקד במספר היבטים חשובים אשר יסייעו לכם להצעיד את העסק קדימה.
מפת דרכים: יועץ עסקי יסייע בהכנת מפת דרכים הכוללת בניה של תוכנית עבודה מסודרת הכוללת מישורים שונים הן מישור עסקי והן מישור פיננסי.
ניהול כספי:  הקמה וניהול של תזרים מזומנים המשקף את רמת ההוצאות החודשיות של החברה ואת ההכנסות שלה- תזרים מפורט יסייע לראות את האשראי הבנקאי וכן יסייע בבחינת ההתחייבויות של העסק לתקופה של חצי שנה קדימה תוך בקרה על ההוצאות, כמו כן ייבדק האם במקרה של בעיית תזרים מזומנים ניתן לקבל עזרה דמות הלוואת גישור לדוגמא.
כדאיות כלכלית: בחינת רווח והפסד תוך קבלת החלטות הנוגעות לפעילות העסקית של החברה. זה כולל ניתוח דוחות כספיים וכן רווח נקי ורווח תפעולי תוך הסקת מסקנות אשר יצעידו את עסק קדימה.

שתף את הפוסט:

דילוג לתוכן