מה זו חברה בעמ ומה מבדיל בינה לחברה רגילה?

מה זו חברה בע"מ ומה מבדיל בינה לחברה רגילה?

חוק החברות, חלק שני: ייסוד החברה, פרק ראשון: ההתאגדות מגדירה חברה, סעיף 4 – האישיות המשפטית של החברה, מגדיר חברה כ"אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד.", כלומר, חברה הינה ישות משפטית, שלה חובות וזכויות, ודרכי הפעולה החוקיות שלה מתאימות לטיבה, לאופייה ולמטרותיה. במרבית המקרים, "חברה" נחשבת לגוף עסקי שמטרותיו יצירת פעולות רווחיות, כאשר הבעלות עליה יכולה להיות בידי המייסדים או בידי מחזיקי המניות.
מה זו חברה בעמ ומה מבדיל בינה לחברה רגילה

על מי מוטלת האחריות בחברה?

בניגוד לעסקים עצמאיים או לשותפויות, בהם נחשבים המייסדים/בעלים לאחראיים בלעדיים לחובות, ב"חברה" קיימת הפרדה בין הבעלים לישות המשפטית, והאחריות מוטלת גם על המחזיקים במניות, כך שחברה מקטינה את מידת הסיכון והאחריות הפיננסיים המוטלים על בעליה. גישה זו נפוצה במדינות רבות בעולם וגובשה על מנת לעודד יזמות עסקית ולעורר את הכלכלה, בעיקר בשל הסרת נטל האחריות הבלעדי מכתפי הבעלים וחלוקתו באופן שמאפשר לו לפעול באופן חופשי יותר.

מהי חברה רגילה?

חברה "רגילה" יכולה להיות חברה פרטית, קרי, חברה שהמניות בה מוחזקות ע"י הבעלים, או חברה ציבורית, כאשר מניותיה מוצעות ונמכרות לכלל הציבור. בחברה רגילה, אחריות בעלי/מחזיקי המניות איננה מוגבלת, כך, שבמידה רבה, ניתן להשוותה לשותפות בעלת מספר שותפים בלתי מוגבלת. כתוצאה מכך, בחברה רגילה שלה מניות, במקרה של קריסה כלכלית, הנושאים באחריות באופן מלא הם הבעלים והמחזיקים במניות.

מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ (חברה בעירבון מוגבל), הינה חברה בה אחריות בעלי המניות מוגבלת בהתאם למפורט בתקנון החברה (לדוגמה חברה המוגבלת במניות או חברה המוגבלת בערבות בעלי המניות עבור השתתפות בחובות החברה). עיקרון החברה בע"מ, הוא ליצור הפרדת אחריות בין החברה לבין בעלי המניות שלה, ובכך, לאפשר להם הגנה מפני תביעת תשלום החורגת מהסכום שהשקיעו ברכישת מניות החברה. סוג זה של התאגדות מעניק ביטחון לבעלים ולמשקיעים, הוא מעודד השקעות, ומאפשר לחברה לגייס את ההון הדרוש לה לצורך התפתחות בקלות יחסית, על ידי הנפקת המניות. מצד שני, בחסרונותיה של חברה בע"מ, ניתן למנות את העלאת אחוזי הסיכון מצד נושים לקבל את כספם, ולכן, גם צמצום אפיקי המימון והאשראי המוצעים לחברות בע"מ. הגיוני שגופים עסקיים לא ירצו להציע הלוואות לגוף, שמלכתחילה, עלולה להיות בעיה בגביית החוב ממנה במלואו, לא?
הפיכתה של חברה בע"מ לחברה רגילה שאיננה מוגבלת, דורשת את שינוי תקנון החברה וכרוכה בהסכמת כל בעלי המניות בחברה, שכן, היא מעבירה את נטל האחריות אל כתפיהם.

עוסק מורשה/עצמאי? חברה בע"מ? מה עדיף?

החסמים הביורוקרטיים המוסרים בשנים האחרונות ומס החברות המצטמצם, בד בבד עם רצונה של המדינה לעודד את פתיחתם של עסקים וליצור מקורות תעסוקה חדשים במשק מפתים אנשים רבים לצאת לדרך עצמאית משלהם ולפתוח חברה משל עצמם, אולם, במרבית המקרים, רק לאחר פתיחת החברה, הם מגלים, כי ההחלטה שלהם התבססה אך ורק על ראיית היתרונות, ולא ניתוח מושכל של המצב, תוך כדי בדיקה ספציפית האם להם ולעסק שלהם מתאימה חברה או שהגדרת עוסק פטור או עוסק מורשה יתאימו להם יותר. אם כן, הבה נציב את העצמאי מול החברה בע"מ ראש בראש, ונבדוק.

קשר עם רשויות מס

 • חברה בע"מ – בעל השליטה בחברה מחויב בפתיחת תיק במס הכנסה ובהגשת דו"ח שנתי, מעבר לכך, החברה היא העומדת מול רשויות המס.
 • עצמאי – העצמאי הוא זה העומד מול רשויות המס והאחראי לתשלומי מקדמות המס.

מס ושיעורי מס

 • חברה בע"מ – מס חברות ומס המוטל בעת חלוקת דיבידנד – בשיעורים המשתנים משנה לשנה.
 • עצמאי – מס שולי בשיעור המשתנה משנה לשנה.

פערים בשיעורי המס על רווחים בלתי מחולקים

 • חברה בע"מ – במידה ויתרת הרווח (לאחר מס החברות) נשארת בחברה ואיננה מנותבת להשקעה חיצונית, אין מיסוי נוסף.
 • עצמאי – תשלום מיסים על מלוא ההכנסה החייבת במס.

שיטת ניהול פנקסי החשבונות

 • חברה בע"מ – חובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה ->הוצאה גדולה יותר.
 • עצמאי – לרוב, חד-צידית, המינימום הנדרש.

חשיפה של בעל העסק ואחריות אישית

 • חברה בע"מ – אין כזו, למעט במקרי ערבויות אישיות, או מקרים המגיעים לבית המשפט, וזה מורה על ביצוע "הרמת מסך", אשר הופכת את בעל העסק לחשוף מול הנושים.
 • עצמאי – חשיפה מוחלטת של בעל העסק, לא רק בתחום העסקי, אלא גם של נכסיו והונו הפרטיים.

פיצוי במקרה של פיטורים

 • חברה בע"מ – בעל השליטה בחברה רשאי למשוך פיצויים פטורים ממס.
 • עצמאי – אין כאלה.

במקרה של הוצאות עודפות

 • חברה בע"מ – חייבת בתשלום מקדמות על חשבון עודפות.
 • עצמאי – אינו מחויב לשלם מקדמות.

אורך חיים של העסק

 • חברה בע"מ – ממשיכה להתקיים עד החלטה אחרת.
 • עצמאי – העסק מפסיק להתקיים עם הפסקת הפעילות.

עלויות נוספות

 • חברה בע"מ – חייבת בהגשת מאזן מבוקר ע"י רו"ח בסוף שנה, ליווי עו"ד בעת ההקמה (שכ"ט גבוה)
 • עצמאי – דו"ח שנתי בסיום השנה.

לסיכום:

ככלל, אם צריך לשרטט קו סכמטי שרירותי, מבחינת כדאיות פיננסית (בעסקים בהם לא קיים סיכון גבוה לתביעות אישיות), המומחים ממליצים להישאר עצמאי, עד להכנסות של כ-40,000 ₪ בחודש. אולם, כפי שניתן לראות, להקמת חברה בע"מ ישנם יתרונות ייחודיים, אשר מתאימים לעסקים מסוימים ובתחומים ספציפיים. עם זאת, בשל דרישות מסוימות, מעבר מסטטוס של עצמאי לחברה בע"מ איננו כדאי בכל מצב, ללא בדיקת ההתאמה הנקודתית עבורכם.
מתעניין באפשרויות אשראי עסקי? פנה אלינו עוד היום: 077-8050870

שתפו:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email