מה זו הלוואה כנגד קרן השתלמות?

מה זו הלוואה כנגד קרן השתלמות?

קרן השתלמות נחשבת למוצר פיננסי מהשורה הראשונה, אשר לו מספר יתרונות משמעותיים מאד עבור החוסכים, כהטבות מס בשלב ההפקדה, פטור ממס רווחי הון, או ניהול השקעות שעלויותיו נמוכות יחסית להשקעות דומות. יתרון אפשרי נוסף, אבל פחות ידוע ומוכר בציבור, הוא האופציה לקבלת הלוואה כנגד קרן השתלמות, בתנאים שכמעט אין שני להם בשוק הישראלי. איזו הלוואה תוכלו לקבל כנגד קרן ההשתלמות שלכם? מהם יתרונותיה של הלוואה כזו? האם יש לה גם חסרונות? מורה נבוכים שינסה לשפוך אור על ההלוואה הבלתי מוכרת, אבל, יחד עם זאת, משתלמת כל כך ללווים.

מי זכאי להלוואה כנגד קרן השתלמות?

קרנות ההשתלמות נחשבות למוצר חיסכון לטווח הבינוני והמוצר היחיד בטווח חסכון כזה, אשר עדיין הפטור ממס עדיין חל עליו, ולמרות זאת, מעטים הם החוסכים המקשרים בין אפיק החיסכון הזה לאפשרות לקבלת הלוואה במקרה הצורך. בהלוואה כזו, סכום החיסכון הקיים בקרן מהווה בטוחה להחזר ההלוואה. לקבלת הלוואה מסוג זה, זכאי כל חוסך, בין אם קרן ההשתלמות שלו נזילה או שהיא איננה נזילה, על פי תכתיביה של החברה המפעילה את קרן ההשתלמות, בין אם היא חברת ביטוח או בית השקעות. מאחר והגופים המנהלים קרנות השתלמות רשאים לאפשר נטילת הלוואות לחוסכים בהן, אולם אינם מחויבים לנהוג כך, ניתן לראות תכתיבים מתכתיבים שונים המוצבים למבקשי ההלוואות. למשל, קבלת הלוואה מקרנות ההשתלמות למורים, מתאפשרת רק לאחר צבירת ותק בן שלוש שנים בקרן, ואך זה, במידה ואין לכם בקרן הלוואה פעילה אחרת. עד לפני כשנתיים, כמעט ולא בוצעו תהליכי חיתום בחברות המציעות הלוואות מקרנות השתלמות המנוהלות בהן, אולם נכון לכיום, חלה חובה על הגופים המציעים הלוואות מסוג זה לבחון באופן ספציפי את מאפייני המבוטח-מבקש ההלוואה בטרם ההחלטה על קבלת ההלוואה ועל התנאים בהם תינתן.

מהו המודל על פיו עובדת הלוואה כזו?

עיקרון הפעולה של הלוואה כזו הוא פשוט למדי – הלוואה כנגד קרן השתלמות מתאפשרת על חשבון החיסכון הקיים במסגרת הקרן, בהתאם לסכום הצבור בקרן, ועל פי הגדרותיו של כל מנהל קרן. מרבית הגופים המנהלים קרנות השתלמות מאפשרים קבלת הלוואה כנגד קרן השתלמות לא נזילה, עד לגובה של 50% משיעור החיסכון הצבור בנקודת הזמן בו נלקחת ההלוואה, ועד ל-80% בקרנות השתלמות נזילות. לעיתים, תותנה ההלוואה בסכום חיסכון מינימלי, אותו יצטרך החוסך לצבור בקרן, בטרם קבלת ההלוואה. מרבית ההלוואות מסוג זה ניתנות לתקופת החזר של עד לשבע שנים (84 חודשים), ובתנאי ריבית הנחשבים לטובים יחסית לרוב האפיקים הבנקאיים והחוץ בנקאיים האחרים. התנאים האטרקטיביים אותם מציעות החברות, נובעים מהסיכון הנמוך שלוקחת על עצמה החברה המנהלת את קרן ההשתלמות, מאחר ובמקרים בהם הלווים אינם מחזירים את ההלוואה שניתנה להם במלואה, החברות יכולות לכסות אותן בכספים הצבורים שנותרו בחיסכון, במידה ונשארת בקרן יתרה לאחר כיסוי זה, בבוא העת, בעת שחרור הקרן, יוכל החוסך למשוך יתרה זו. תנאי הריבית של הלוואות כנגד קרנות השתלמות נקבעים, ברוב הקרנות, על פי ריבית קבועה עם הצמדה למדד, או בריבית פריים במסלול ללא הצמדה למדד. הריבית, במקרים כאלה, יכולה לנוע החל מפריים פחות 0.5% ועד לתוספות של כ-3% מעל לריבית הפריים.

מהם אפיקי החזרי הלוואה כנגד קרן השתלמות הקיימים כיום במשק?

החזר חודשי רגיל של ההלוואה – באפיק זה הלוואות ניתנות כשהן מבוססות על לוח שפיצר, בריבית של פריים או פריים מינוס 0.5% בהחזר חודשיים קבועים לאורך כל תקופת ההלוואה. הלוואות בהחזרים חודשיים הניתנות בריבית קבועה הצמודה למדד, קיימות, אבל נחשבות לפחות נפוצות.

  • הלוואות בלון – באפיק זה, מתבצע בכל חודש החזר הכולל את תשלום הריבית, אולם הקרן עצמה במלואה תוחזר רק במועד המסוכם מראש כסוף תקופת ההלוואה.
  • הלוואות גרייס מלא – הלוואות בהן פירעונן של הקרן והריבית גם יחד מתבצעות רק בתום תקופת ההלוואה.

מהם יתרונותיה של הלוואה כנגד קרן השתלמות על הלוואות בנקאיות רגילות?

כמו שניתן להבין, בראש ובראשונה, הריביות הנמוכות באופן ניכר בהן מחויבים חוסכים-לווים בעת קבלת הלוואה כנגד קרן השתלמות. הריביות הללו אמנם משתנות מעת לעת, אבל, ככלל, הן נמוכות בהרבה מאלו הנדרשות על ידי הבנקים בעת קבלת הלוואה "רגילה". יתרון נוסף, הוא החוסר בעמלות ובקנסות פירעון מוקדם, הקיים במרבית מסלולי ההלוואות בבנקים ואיננו קיים בהלוואות כנגד קרן השתלמות. היתרון השלישי, אשר נחשב למשמעותי מאד עבור רוב הלווים, הוא הפטור מהעמדת בטחונות או מציאת ערבים להלוואה. אחת הבעיות המשמעותיות ביותר עבור לווים הוא הבטוחות הנדרשות מהם והערבים שהם מחויבים להביא לצורך קבלת הלוואה באפיקים הבנקאיים. מאחר וכספי החיסכון עצמם משמשים כעירבון מול החברה המעניקה הלוואה, לווים מחברה כזו אינם נדרשים להתמודד עם האתגר הגדול למדי הזה.

מה, בכ"ז, חשוב לזכור, לפני שאתם לוקחים הלוואה כזו?

חסכונות קיימים מסיבה מסוימת, כך שיש לזכור שאי עמידה בתנאי החזר הלוואה הניתנת על חשבון קרן ההשתלמות שלכם, עלולה לגרור אובדן החיסכון הנותר או פגיעה משמעותית בכספי החיסכון. הדבר נכון גם לגבי הלוואות המוצעות על חשבון קרן הפנסיה וקרנות הגמל. אולי התנאים המוצעים מפתים מאד, אבל אלה הם כספי חסכונות חשובים, כך שאין להקל ראש בכניסה להלוואות על חשבונם.

כתבות מומלצות

שתף את הפוסט:

דילוג לתוכן