הלוואה חוץ בנקאית לחברות בע"מ

הלוואה חוץ בנקאית לחברות בע"מ

הכלכלה המודרנית מתנהלת באמצעות שני מגזרים עסקיים רווחיים (חברות פרטיות וחברות ציבוריות) ומגזר נוסף, שלישי, הכולל את העמותות והמלכ"רים. בחברות הפרטיות מוחזק ההון בידי גורם פרטי אחד או יותר, ואילו בחברה ציבורית, המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך ולצורך גיוס כספים מהציבור בעבור מניות. חברה פרטית יכולה להפוך לחברה ציבורית, כאשר הבעלים מחליטים לגייס את הכספים מהציבור (ההנפקה הראשונית, שלאחריה מתנהל מסחר שוטף במניות החברה).

מהי חברה בע"מ?

חברה בע"מ יכולה להיות מורכבת אפילו מאדם בודד ואיננה חייבת להיות מוגדרת כחברה בינונית או גדולה. רישומה של חברה בע"מ יכול להביא עימו יתרונות רבים על פני עבודה כעצמאי או פרילנסר, בין השאר, בעיקר בגלל שחברות מס של חברה הינה קלה הרבה יותר מזו של העצמאי. חברה מחויבת לשלם מס חברות בשיעור הנמוך בהרבה (ב-2017, עמד שיעור המס על 24%) מאשר עצמאי, אשר מחויב לשלם מס בשיעורים הגבוהים בהרבה מכך (קרוב לפי שניים).
יתרון נוסף לחברה בע"מ, הוא אחריות הבעלים המוגבלת. כלומר, במידה והחברה יורדת מנכסיה, פושטת רגל או נקלעת למשבר כלכלי, אחריות הבעלים מוגבלת אך ורק לסכום הספציפי שהושקע בה, ולנושים, אין אפשרות לדרוש מהם תשלום הגדול מכך. הסיבה לאפשרות פורמט פעולה זה, הוא רצונן של מדינות לעודד יזמות עסקית בתחומן, על ידי שיכוך חששם של היזמים שמא הונם ורכושם הפרטי ייפלו קורבן לנושים, במקרה של קריסה כלכלית. מצב זה מאפשר ליזמים לעסוק בפעילות ולקחת חלק גדול יותר בפעילות הכלכלית במשק, יותר מאשר לו רכושם והונם האישי היו אלה המועמדים לפגיעה (כאמור, במקרה של משבר או קריסה).

הלוואות לחברות בע"מ מול הלוואות לעצמאים / עוסקים מורשים

היות וחברה בע"מ נחשבת בפני החוק לישות עצמאית, מתעורר קושי בנקיטת אמצעים כנגד בעליה, במקרים בהם החברה בע"מ איננה עומדת בהסדר התשלומים של הלוואה שנלקחה. יחד עם זאת, פעילותן של חברות בע"מ הינה שקופה ומתועדת בהרבה יותר מאשר של עצמאיים או עוסקים מורשים, ולכן, לגופים המציעים את המימון ישנה אפשרות רבה יותר לאמוד את הסיכונים העומדים בפניהם, כאשר הם מעניקים להן הלוואה אל מול הסיכונים בהלוואה לעצמאים.
אספקט נוסף, אף הוא מהווה נקודת יתרון להלוואות לחברות בע"מ, על פני הלוואות לעצמאים, הוא אפשרותו של לווה עצמאי להכריז על פשיטת רגל וחדלות פירעון (אשר יכולים תוך זמן קצר להוביל לקבלת הפטר, שהינו שמיטת חובות באישורה של המדינה), מול התהליכים המורכבים יותר הנדרשים מחברה בע"מ על מנת להגיע למצב מקביל, בו הנושים שלה אינם מקבלים את הכספים שהיא חייבת להם.

הלוואה חוץ בנקאית לחברות בע"מ

גם כאן, כבתחומי המימון האחרים, מתחלקים אפיקי ההלוואות לשני ערוצים עיקריים, ההלוואות הבנקאיות וההלוואות החוץ בנקאיות, כאשר לכל אחד מהאפיקים יתרונות וחסרונות בולטים משלו, המהווים, כל אחד בפני עצמו, סיבה לבחירה או לדחיית הבחירה בערוץ מסוים. באופן כללי, ניתן לחלק את ההבדלים למספר גורמים:
מקורה של ההלוואה (הגוף מולו פועל הלווה לצורך אישור מתן ההלוואה, ומאוחר יותר, לצורך החזרתה) – הלוואה בנקאית, כשמה כן היא, מוצעת לחברה או לאדם הלווה על ידי גוף בנקאי, ואילו הלוואה חוץ בנקאית לחברות בע"מ, לעצמאים או לאנשים פרטיים מוצעת על ידי חברות שמהותן שונה. למשל, חברות הליסינג, חברות ביטוח, חברות האשראי, קרנות וכד'. זהו ההבדל הראשוני, הבסיסי, שממנו נגזרים שאר ההבדלים הקיימים בין ההלוואות לעצמאים לבין ההלוואות המוצעות לעסקים.
גמישותן של ההלוואות – קבלת הלוואה בנקאית, לרוב, תתבצע באחד מהפורמטים האחידים אותם מציע הבנק לגופים הלווים ממנו, הסכום, תקופת ההלוואה, מספר ההחזרים, הריביות וכל הכרוך בהם לקוחים מתוך "תפריט" אחיד של הלוואות, אשר כל חריגה ממנו מצריכה סבב אישורים, שהם מעל לסמכותו של פקיד הבנק המטפל בכם. כמובן שהדבר גם אורך זמן, שלא תמיד עומד לרשותו של לווה, במיוחד כאשר הוא שרוי במצוקה פיננסית. הלוואה חוץ בנקאית לחברות בע"מ או לאנשים פרטיים מתנהלת בדרך גמישה בהרבה, ולנציג החברה היושב מולכם, במרבית המקרים, ישנה הסמכות לתפור לכם את ההלוואה המתאימה לכם, לפי צרכיכם, יכולת ההחזר שלכם וכן הלאה.
ביטחונות וערבויות הנדרשים לצורך קבלת ההלוואה – במרבית המקרים, הפונים לקבלת הלוואה בנקאית יידרשו להציג ערובות גבוהות בהרבה, מאשר המבקשים ללוות מגוף חוץ בנקאי. במקרים מסוימים, בחברות חוץ בנקאיות תוכלו להציג כבטחונות אמצעים שאינם בהכרח מקובלים על ידי הגופים הבנקאיים (כמו מלאי קיים).
העלויות הנלוות להלוואה (כריביות, עמלות וכו') – כאן, יש לבדוק פרטנית בכל מקרה לגופו, מכיוון שמדובר בגורם המשתנה בין בנק אחד למשנהו, בין חברת הלוואות חוץ בנקאית אחת לאחרת, בין לווה לחברו. לרוב, ניתן לומר, כי תמחור הסיכונים היעיל של הבנקים מוזיל את הגורמים הללו, אולם, שוב, מדובר בקריטריון אותו יש לבדוק ספציפית.

מהם הגורמים המשפיעים על בחירת הגוף המלווה?

כאשר אתם מתלבטים בין הגופים המלווים השונים, ישנם מספר קריטריונים אליהם אתם חייבים להתייחס. למשל:

  • מטרת ההלוואה – אם אתם נמצאים על פי פחת ורגע לפני קריסה כללית, אין לכם ברירה אלא לקבל כל עזרה שתושט לכם, גם אם היא מוצעת בתנאים גרועים עבורכם. לעומת זאת, במידה ומדובר בהלוואה שמטרתה פיתוח החברה, כניסה לתחום חדש ופעילות מסוג זה, תוכלו לקחת את הזמן שלכם, לאסוף נתונים, להשוות, לחקור, לשאול, וכן, גם להתמקח לפעמים על התנאים.
  • הערובות הנדרשות מכם – יש לבחון בזהירות את ערך הביטחונות הנדרשים מכם מול סכום ההלוואה שאתם מקבלים. נכון, מדובר בערובה שלא תמומש, אלא אם כן תיקלעו לקשיים ותתקשו בהחזר ההלוואה, אבל אם נעזוב לרגע את המינוחים הפיננסיים ו"ננמיך" את ההשוואה לגובה העיניים, אף אחד לא יחשוב שזה הגיוני להציע מכונית חדישה כעירבון להלוואה של 100 ₪, נכון?

לסיכום:

אחד מאמצעי המימון הנפוצים העומדים בפני גופים עסקיים היא הלוואה חוץ בנקאית לחברות בע"מ, לעצמאים או לאנשים פרטיים. בחירת הגוף המלווה בקפידה, תוך בחינת כל הצעה לגופה, תסייענה לכם למנוע עוגמת נפש עתידית.
מתעניין באפשרויות אשראי עסקי? פנה אלינו עוד היום: 077-8050870

שתף את הפוסט:

דילוג לתוכן