מימון עסקים

פקטורינג

אופק קפיטל מתמחה במימון חשבוניות של לקוחות בארץ. במסגרת השירות בעל העסק מוציא חשבונית ללקוח בגין שירות או מוצר שסיפק ושולח אותה אלינו. אנו משלמים לבעל העסק כנגדה עד 80% מסכום החשבונית. את יתרת התשלום, בניכוי עמלה, נעביר לבעל העסק לאחר שהלקוח יעביר את הכסף אלינו, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו מראש.

יתרונות פקטורינג על-ידי אופק קפיטל

  • העברת מזומן ישירות לחשבון העסק
  • שיפור מיידי של תזרים המזומנים
  • פתרון מימון קל ומהיר המאפשר לבעל העסק לעמוד בהתחייבויות השוטפות
  • גיוון מקורות האשראי של העסק, ללא צורך בביטחונות נוספים או שינוי בהסדרים קיימים עם הבנקים
  • קבלת הנחות מזומן מספקים במידה והתקבולים משמשים לרכישת סחורות ושירותים
  • שיפור היחסים הפיננסיים בדו"חות הכספיים

לקבלת הצעה עבור פקטורינג התקשר 03-6418789