מימון יזמי נדל"ן

מימון פרויקטי נדל"ן עם ליווי בנקאי

אופק קפיטל משלימה את ההון העצמי של יזמי נדל"ן בפרויקטים המתבצעים עם ליווי בנקאי. השלמת ההון העצמי הינה בשיעורים של עד 70% מסך ההון העצמי. קיימות שיטות שונות לקביעת התמורה לאשראי שהועמד ליזם, ביניהן: השתתפות ברווחי הפרויקט, תשלום ריבית קבועה עבור האשראי שהועמד, או שילוב בין השניים. אנו באופק קפיטל, בונים עם הלקוח מנגנון תמורה המותאם לצרכיו ולמאפייני הפרויקט.

הביטחונות הנדרשים למימון הפרויקט הינם שיעבוד בדרגה שנייה של הקרקע ושל חשבון הליווי, או לחלופין העמדת בטוחה חיצונית לפרויקט.
לקבלת הצעה למימון פרויקט נדל"ן עם ליווי בנקאי התקשר 03-6418789