מימון יזמי נדל"ן

מימון פרויקטי נדל"ן ללא ליווי בנקאי

אופק קפיטל משלימה את ההון העצמי של יזמי נדל"ן בפרויקטים המתבצעים ללא ליווי בנקאי. השלמת ההון העצמי הינה בשיעורים של עד 70% מסך ההון הנדרש לביצוע הפרויקט. קיימות שיטות שונות לקביעת התמורה לאשראי שהועמד ליזם, ביניהן: השתתפות ברווחי הפרויקט, תשלום ריבית קבועה עבור האשראי שהועמד, או שילוב בין השניים. אנו באופק קפיטל בונים עם הלקוח מנגנון תמורה המותאם לצרכיו ולמאפייני הפרויקט.

הביטחונות הנדרשים למימון הפרויקט הינם שיעבוד בדרגה ראשונה של הקרקע ושל חשבון תקבולי הפרויקט.
לקבלת הצעה למימון פרויקט נדל"ן ללא ליווי בנקאי התקשר 03-6418789